สถาบันพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ LSDI.

รับรองผลในทางปฏิบัติจริงทุกหลักสูตร พร้อมประเมินผลก่อน ระหว่าง และหลังการฝึกอบรม

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
Home News Joomla! Announcements
News
Joomla Announcements
Joomla! - the dynamic portal engine and content management system


รับประกันคุณภาพทุกหลักสูตร

นางสาวกันตา ชังคะนาวิน
ประธานสถาบันพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ
โทร. 080-439-8692

ข่าวทันเหตุการณ์

พยากรณ์อากาศวันนี้