สถาบันพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ LSDI.

รับรองผลในทางปฏิบัติจริงทุกหลักสูตร พร้อมประเมินผลก่อน ระหว่าง และหลังการฝึกอบรม

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

รับประกันคุณภาพทุกหลักสูตร

นางสาวกันตา ชังคะนาวิน
ประธานสถาบันพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ
โทร. 080-439-8692

ข่าวทันเหตุการณ์

พยากรณ์อากาศวันนี้